patricia@hartforher.nl
010-7865220 / 06-36 59 95 21

 

Disclaimer

Ondanks dat de inhoud van het programma ‘weet wat je eet’ met grote zorg is geschreven, kan hart for her Hillegersberg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze inhoud. hart for her Hillegersberg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website of het programma ‘weet wat je eet’.

De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter. hart for her Hillegersberg en ‘weet wat je eet’ geven praktische adviezen om je welzijn en welbevinden te verbeteren. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen, of verworven uit betrouwbare bronnen. hart for her Hillegersberg is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van afvalmethodes, of levensstijl. Voordat een advies wordt opgevolgd en toegepast is het raadzaam om contact op te nemen met een arts, deskundige of specialist.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen) van hart for her Hillegersberg of het programma ‘weet wat je eet’ te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verspreiden c.q. openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de website hart for her Hillegersberg en ‘weet wat je eet’.

Deelname aan het programma geschiedt geheel op eigen risico. Wanneer de gewenste resultaten niet worden behaald is er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.